ลงานเสาเข็มเจาะ รถเจาะเสาเข็ม เข็มเจาะ ล่าสุด

สำรวจความลึกเสาเข็มเจาะ

View Location 

 

หมายเหตุ
ความลึกดังกล่าวเป็นความลึกที่ได้ทำการเจาะจริงตามแต่ละพื้นที่ที่ได้กล่าวไว้ โดยแต่ละพื้นที่จะมีความลึกแตกต่างกันตามแต่สภาพชั้นดินบริเวณนั้น 
และขั้นตอนการทำงานอาจจะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ทำให้ได้ความลึกแตกต่างกัน ท่านจึงสามารถนำเอาความลึกดังกล่าวที่ทางเรากล่าวไว้ใช้ร่วมประเมินพื้นที่ที่ท่านจะทำการก่อสร้างบ้านและอาคารของท่านได้ ตามดุลพินิจและประสบการณ์ของวิศวกรและช่างผู้ชำนาญการ