ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:43
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : นิรินธน์ อินทร์ใจเอื้อ
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 20 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุ :