ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 เวลา 16:21
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ณัฐทิชา
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 183 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุ : ขอราคาเข็มเจาะแบบแห้ง รวมค่าแรงด้วยนะคะ ทางเราต้องการราคาอยู่ 3 ขนาดคะ ขอบคุณนะคะ