ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 3 สิงหาคม 2562 เวลา 10:12
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : บริษัท ไสน้ำเย็นเพิ่มทรัพย์
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 100 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดภูเก็ต
หมายเหตุ :