ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 24 กรกฏาคม 2562 เวลา 16:14
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ชลธร
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 4 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุ :