ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 22 กรกฏาคม 2562 เวลา 11:39
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : จอนห์ ชุลตี้
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 120 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :