ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 20 กรกฏาคม 2562 เวลา 06:59
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ชัชวาล
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 150 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเหตุ : ลึก 24 เมตร