ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 16 กรกฏาคม 2562 เวลา 18:26
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : pongchai onpan
ขนาดเสาเข็ม : 50 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 32 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :