ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 11 กรกฏาคม 2562 เวลา 15:23
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : วรพงษ์
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 36 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : อาคารบ้านพักอาศัย 3ชั้น