ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 8 กรกฏาคม 2562 เวลา 15:15
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จำกัด
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 36 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดนครปฐม
หมายเหตุ :