ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 5 กรกฏาคม 2562 เวลา 12:07
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ปาริชาติ พัฒนเมฆา
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 52 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :