ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 3 กรกฏาคม 2562 เวลา 09:17
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : อบจ.ภูเก็ต
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 24 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดภูเก็ต
หมายเหตุ :