ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:49
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : นายเกื้อสกุล
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 20 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเหตุ : เสาเข็มเจาะ 0.35 ม. ลึก 21 เมตร ขอใบเสนอราคาประกอบ ราคากลางงานราชการ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ขอบคุณครับ