ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 เวลา 23:29
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ไสว ศิลา
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 11 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดนครปฐม
หมายเหตุ : ตัวเมือง