ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09:43
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : จรูญโรจน์ ผสมทรัพย์
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 2 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : ต้องการเสาเข็มรับน้ำหนักได้ 35 และ 60 ตัน