ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13:05
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : อบต.โคกลำพาน
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 10 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดลพบุรี
หมายเหตุ : ถ้าสามารถทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม กับ ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มได้ รบกวนขอราคาลงมาในใบเสนอราคาด้วยคับ ขอบคุนคับ