ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 3 มิถุนายน 2562 เวลา 13:40
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : จุติพร ตั๋นเหล็ก
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 8 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :