ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:58
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : พอล
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 85 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :