ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:46
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : เพียงเพ็ญ รัตนวงศ์
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 17 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : ที่ตั้งโครงการ สุขุมวิท 81 พระโขนง