ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:45
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : เพียงเพ็ญ รัตนวงศ์
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 78 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : ที่ตั้งโครงการ สุขุมวิท 81 พระโขนง