ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 22 มกราคม 2562 เวลา 19:25
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ภานุวัฒน์ พนานิธิ
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 70 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :