ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 22 มกราคม 2562 เวลา 15:20
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : สายสุรีย์
ขนาดเสาเข็ม : 40 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 170 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดระยอง
หมายเหตุ :