ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 21 มกราคม 2562 เวลา 09:39
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ศุภชัย
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 8 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : ยาว 18 เมตร