ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 1 มกราคม 2562 เวลา 23:03
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : เก่ง
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 6 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเหตุ : หมู่บ้านคาซ่า เพรสโต้ ประชาอุทิศ 90