ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 19 ธันวาคม 2561 เวลา 15:51
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : บริษัท บลูไดมอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 64 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเหตุ : รับน้ำหนัก ปลอดภัย 35ตัน/ต้น(FS=2)