ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 17 ธันวาคม 2561 เวลา 20:44
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : สมพร หน่ายโย
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 37 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : ขอราคาภายในวันที่ 19 ขอบคุณครับ