ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 เวลา 12:26
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : โนรี
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 15 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดนครปฐม
หมายเหตุ : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ตำแหน่ง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม