ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 12 ธันวาคม 2561 เวลา 11:56
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : พีรพล หนองทราย
ขนาดเสาเข็ม : 40 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 220 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดปทุมธานี
หมายเหตุ : เสาเข็มตัวไอ 40 ซม.