ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 10 ธันวาคม 2561 เวลา 16:11
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : กชพรรณ
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 8 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดลพบุรี
หมายเหตุ : สถานที่เจาะเข็ม วัดถนนใหญ่ ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี