ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 9 ตุลาคม 2561 เวลา 00:14
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : 1
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 1 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัด
หมายเหตุ : Disclaimer: We are not liable for any financial loss, lost data, missed customers, loss of search engine rankings, undelivered email or any other damages that you may incur due to the expiration of boredpile.co.th. For further information please refer to section 12.b.7a of our User Agreement. This is your final notification to renew boredpile.co.th: https://domainnetportal.net/?n=boredpile.co.th&r=a In the event that you allow boredpile.co.th to expire, the listing will be automatically deleted from our servers within 3 business days. After expiration, we reserve the right to offer your web listing to competing businesses or interested parties in the same category and state/region after 3 business days on an auction basis. This is the final notification that we are required to transmit for the expiration of boredpile.co.th Secure Online Payment: https://domainnetportal.net/?n=boredpile.co.th&r=a All services will be restored automatically on boredpile.co.th if payment is received in full on time before expiration. We thank you for your cooperation.