ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 27 กันยายน 2561 เวลา 17:21
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : บริษัท ฤทธา จำกัด
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 20 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเหตุ : เสาเข็มเจาะ 35 cm ลึก 12 cm