ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 27 กันยายน 2561 เวลา 14:25
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ฝน
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 150 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเหตุ : -ขนาด 0.30x0.30x 25ม. 150 ต้น -ขนาด 0.60x0.60x25ม. จำนวน 126 ต้น -ระยะเวลาผลิต และส่งมอบของ = กี่วัน ? ขอราคาทั้ง 2 ขนาด