ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 20 กันยายน 2561 เวลา 16:54
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : พีระพงษ์ พลอาจทัน
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 9 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :