ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 18 กันยายน 2561 เวลา 15:36
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : พงศธร อภิรักษ์เสนา
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 26 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดเพชรบุรี
หมายเหตุ :