ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 14 กันยายน 2561 เวลา 14:38
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : TF
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 15 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : รบกวนขอใบเสนอราคาเสาเข็มเจาะค่ะ