ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 4 กันยายน 2561 เวลา 14:23
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : นัยนา
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 2 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :