ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 3 กันยายน 2561 เวลา 19:13
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ศศวรรณธร
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 15 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดนนทบุรี
หมายเหตุ :