ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 28 สิงหาคม 2561 เวลา 10:49
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ภูริณัฐ ชาญสมร
ขนาดเสาเข็ม : 40 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 20 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : BORED PILE Dia. 0.35x20.00 m = 8 ต้น BORED PILE Dia. 0.40x20.00 m = 12 ต้น