ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 25 สิงหาคม 2561 เวลา 17:28
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : นายธวัชชัย ประเสริฐไทย
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 4 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุ : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง บริษัท สยามมิชลิน จำกัด