ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 23 สิงหาคม 2561 เวลา 15:14
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ดรุณี คนสมบูรณ์
ขนาดเสาเข็ม : 50 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 165 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : งานโครงการ : อาคารศูนย์บริการสาธารณะสุข3บางซื่อ ผู้ขอใบเสนอราคา : บริษัท ช.หอมนานก่อสร้าง จำกัด ความลึกของเสาเข็ม 22.00 เมตร