ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 11 สิงหาคม 2561 เวลา 08:04
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : กิตติพศ ทองนาค
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 204 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :