ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10:04
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : อวิรุทธ์ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต)
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 300 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุ : อยากทราบราคาเสาเข็มเจาะแบบเปียก (polymer) Dia.600mm. ยาว 21-22 เมตร