ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 12 กรกฏาคม 2561 เวลา 11:23
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : อังคนา
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 59 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดลำพูน
หมายเหตุ : ความยาว 6 เมตร