ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 23 มิถุนายน 2561 เวลา 16:30
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : โป๊งเหน่ง
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 17 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรสงคราม
หมายเหตุ : และมีเสาไอ 18x18 ประมาณ 54 ต้นด้วย(รองรับรั้ว)