ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09:35
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ทินกร ราชพลแสน
ขนาดเสาเข็ม : 40 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 40-32ต้น/60-22ต้น ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเหตุ : บางเสาธง