ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 1 มิถุนายน 2561 เวลา 16:27
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 12 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดพิษณุโลก
หมายเหตุ : ความยาว 6 ม. ต่อต้น ใช้เหล็ก DB 12 มม. 6 เส้น ป-RB 6 มม.@ 0.20 ม.