ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 14 พฤษาภาคม 2561 เวลา 21:00
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : บริษัท จุง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 63/56 ถ.อารักษ์ ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 Tax# 0
ขนาดเสาเข็ม : 50 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 9 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดพิษณุโลก
หมายเหตุ : ปอก RB9มม. @0. 20ม. เหล็ก10เส้น DB12 (SD 40 เหล็กเต็มโรงใหญ่) เข็ม 0.50 ม. ลึก 12.00ม. จากดินเดิม จำนวน 9 ต้น พร้อมผลเทส