ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 5 พฤษาภาคม 2561 เวลา 18:44
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : วุฒิชัย หงษ์สันเทียะ
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 10 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :