ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 4 พฤษาภาคม 2561 เวลา 11:46
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : นายธาตรีเทียนจันทร์
ขนาดเสาเข็ม : 50 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 267 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดนนทบุรี
หมายเหตุ :