ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 2 พฤษาภาคม 2561 เวลา 09:55
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : เทศบาลตำบลบางละมุง
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 8 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุ :